Älyhoiva-ohjelmassa uusia kumppaneita ja kasvua

12.2.2018

Kasvuhaluiset yritykset kehittävät Älyhoivaan kohdistuvaa tarjontaa ja myyntiä Suomen Yrityskehityksen Smart Digital Home -ohjelmassa

Suomen Kotidata on lähtenyt rakentamaan Älyhoiva (Smart Care) -kokonaispalvelumallia. Suomen Yrityskehitys kokoaa Kotidatan ympärille toisiaan täydentävien älykkäiden hoivatuotteiden ja -palveluiden toimijoita, tuotteistaa palvelukokonaisuutta ja kehittää sen myyntiä kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille.

Smart Care kokonaispalvelua ja sen myyntiä käsiteltiin perjantaina 2.2 Yrityskehityksen järjestämässä Älyhoiva-seminaarissa Jyväskylän Yliopiston Agorassa.

Puheenvuoroissa ja keskusteluissa korostui yritysten tarve nopeuttaa tuotteiden ja palveluiden saamista markkinakelpoisiksi yhteiskehittämisellä ja osaamista jakamalla. Tilaisuuteen osallistui uusista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneiden yritysten lisäksi rahoittajia sekä korkeakoulujen ja kuntasektorin edustajia.

Suomen Kotidatan operatiivinen johtaja Minna Lassila tiivisti Älyhoiva-ohjelman ja tilaisuuden hengen: ”Pienten yritysten kannattaa tehdä tässä mahdollisuuksia täynnä olevassa markkinassa yhteistyötä. Osaamista ja resursseja yhdistämällä voidaan saada aikaan kaikille yhteisesti suurempaa hyötyä verrattuna siihen, että kukin toimija kulkisi kasvupolullaan yksin.”

Lue alkuperäinen uutinen!