Älyhoivalla tähdätään kasvuun ja kansainvälisille markkinoille

7.1.2018

Suomen Yrityskehitys Oy:n Smart Digital Home -ohjelmassa on käynnistynyt uusi älyhoivaan keskittyvä palveluyhteistyö, jonka ankkuriyrityksenä toimii Suomen Kotidata Oy.

Hoivatoiminnan ympärille on syntynyt lukuisa joukko älykkäitä, digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ja palveluita. Palveluiden verkosto on hyvin monimuotoinen. Markkinoilta puuttuu ratkaisu, jossa tämä monimuotoinen verkosto yhdistetään asiakkaalle helppokäyttöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Tämän johdosta Suomen Kotidata Oy ja Suomen Yrityskehitys Oy rakentavat kumppaneiden kanssa Älyhoiva/Smart care -kokonaispalvelumallia. Suomen Yrityskehitys kokoaa Kotidatan ympärille erilaisia älykkäiden hoivatuotteiden ja -palveluiden toimijoita. Palvelukokonaisuus kaupallistetaan kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille.

Palvelut ja teknologiat liittyvät mm. kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumiseen. Tästä esimerkkinä mm. etälääkäripalvelut, terveyden monitorointi ja mittaaminen, terveyden etäseuranta, jne. aina lukitus- ja kulunhallintaratkaisuihin asti. Tämä uusi, tuotteistettu kokonaispalvelukonsepti rakennetaan loppuasiakkaalle mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Kotidatan toiminnan avulla varmistetaan palvelun toimivuus loppukäyttäjän näkökulmasta ja asiakkaiden kyky omaksua sen käyttö. Tällä hetkellä ohjelmassa ovat mukana mm. Medics24 ja Onervahoiva.

Lue lisää!