Hallintapalvelu

MultiMentor Hallintapalvelu on tietotekniikkaa ja palveluja yhdistelevä ratkaisu, joka on kehitetty erityisesti hyvän hallintotavan mukaisesti työskentelevien hallitusten jäsenien ja hallitusammattilaisten osaamisen tueksi. Hallintapalvelun taustalla on selaimessa toimivan käyttöliittymän kautta käytettävä pilvipalvelu. Hallintapalvelu tukee ja auttaa kehittämään myös yrityksen johdon järjestäytynyttä ja tehokasta toimintaa.

Hallintapalvelusta hyötyvät niin hallituksen jäsenet, yrittäjät kuin sijoittajatkin. Yrittäjä hyötyy hallituksen työskentelyn tehostumisesta. Sijoittajille palvelu tuo luottamusta ja läpinäkyvyyttä hallitustyön suhteen. Toimitusjohtaja saa hallituksen jäseniltä tuen ja täyden ajan jäsenten ollessa valmistautuneita kokoukseen ja selvillä toiminnan kokonaiskuvasta. Tämä johtaa parempien päätösten syntymiseen.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen vanhemmille jäsenille tarjotaan tukea korkealaatuisten prosessien käyttöönottamiseksi tukemaan strategista suunnittelua, seurantaa, toimitusjohtajan tukemista ja ajantasaista liiketoiminnan ymmärtämistä sekä muita alueita, jotka sijoittuvat tärkeysjärjestyksessä kärkisijoille, kuhunkin tilanteeseen sopivilla työkaluilla.