Liiketoiminnan suunnittelu

Toteutamme kasvuhakuisille teknologia-alan yrityksille liiketoiminnan suunnittelua markkinaselvitysten ja liiketoimintasuunnitelmien muodossa. Tässä yhteydessä on mahdollista toteuttaa myös teknologiaselvitys. Autamme löytämään ja valitsemaan hankkeen toteutumisen ja jatkokehityksen kannalta sopivimman teknologian.

Markkinaselvitysvaiheessa selvitämme vaihtoehdot kehitettävän tuotteen tai palvelun liiketoimintamalleiksi yhdessä asiakkaan kanssa sisältäen mm. markkina-aluevaihtoehdot, markkinoiden koon arvioinnin, kilpailijoiden löytämisen sekä arvoketjun määrittelemisen.

Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä tiivistämme ydintuotteen ja tuotehyödyt, laadimme budjetin ja teemme tarkemmat suunnitelmat liiketoiminnan edistämiseksi mm. henkilöstön, markkinoinnin ja teknologian osalta.

Liiketoiminnan suunnittelu