Suomen Yrityskehitys Oy ja JAMK yhteistyöhön monialaisen kuntoutuksen kehittämisessä

16.10.2018

Suomen Yrityskehitys Oy:n Älyhoiva-ohjelman rinnalle on syntynyt uusi monialaiseen kuntoutukseen keskittyvä palvelukokonaisuus. Yhteistyön taustalla ovat Suomen Yrityskehitys sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) monialaisen kuntoutuksen vahvuusala. Yhteistyö on myös osa Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Yrityskehityksen yhdessä toteuttamaa Kasvukiihdyttämö-ohjelmaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan ympärille on syntynyt lukuisa joukko älykkäitä, digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ja palveluita. Palveluiden verkosto on hyvin laaja-alainen ja monesti selkeät kokonaisuudet puuttuvat. Erityisesti kuntoutuksen ja kuntoutumisen osalta nykyteknologiaa hyödyntävät helposti käytettävät ja asiakaslähtöiset kokonaisratkaisut puuttuvat lähes kokonaan.

Kuntoutustoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet, erityisesti sotiemme veteraanien vuoksi. Nykyiset elämäntavat, kiristyneet työelämän vaatimukset, muuttunut yhteiskuntarakenne (kuten yksinäisyyden lisääntyminen) sekä ikääntyneiden määrän voimakas kasvu ovat muuttaneet sekä lisänneet kuntoutustarvetta, eikä kuntoutustoiminta ole uudistunut samaan tahtiin. Nykyelämän vaatimukset ja pitkät kuntoutusjaksot laitoksessa ovat hankalasti yhdistettävissä. Tämän sijaan kaivataan enemmän avomuotoista ja arjen toimintoja huomioivia ja tukevia uusia kuntoutuksen malleja. Panostusta tarvitaan myös eheiden ja oikea-aikaisten kuntoutumisprosessien kehittämiseksi.

Tämän johdosta Suomen Yrityskehitys ja JAMK ovat 11. lokakuuta allekirjoitetulla sopimuksella käynnistäneet Monialainen kuntoutus -kehitysohjelman ja yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on luoda uusia helposti lähestyttäviä ja käyttöönotettavia kuntoutusalan tuote- ja palvelukokonaisuuksia sekä parantaa kuntoutustoiminnan laatua. Palvelukokonaisuus kaupallistetaan kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille.

Lue lisää Suomen Yrityskehityksen sivuilta!